AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ  thống tổ  chức của Đảng nói chung được phục hồi vào thời gian nào?  
   

  • A. Đầu năm 1932
  • B. Đầu năm 1933
  • C. Cuối năm 1935
  • D. Cuối năm 1934 đầu 1935

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>