YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy  chọn cụm từ  thích hợp  để điền vào chỗ trống trong câu  sau: “Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. phong trào đã:  
   

  • A. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến
  • B. Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc, phong kiến tay sai
  • C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945
  • D. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA