AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930  -  1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4-1931 Đảng ta được Quốc tế cộng sản công nhận:  
   

  • A. Là một chi bộ của Quốc tế cộng sản
  • B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh
  • C. Là một Đảng đủ khả năng lảnh đạo cách mạng
  • D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>