YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kim loại có các tính chất vật lý chung là: 

  • A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. 
  • B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.
  • C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. 
  • D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON