YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loai kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là 

  • A. 4,460 
  • B. 4,656 
  • C. 3,792 
  • D. 2,790

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dù là kim loại kiềm hay kim loại kiềm thổ khi tác dụng với H2O ta luôn có

  nOH- = 2. nH2 = 2.0,024 = 0,048 mol

  Đặt nHCl = 2x; nH2SO4 = x ⇒ nH+ = 4x = nOH- = 0,48 ⇒ x = 0,12 mol

  ⇒ nCl- = 0,024;  nSO42- = 0,012

  ⇒ mmuối = mion kim loại + mCl- + mSO42-  = 1,788 + 35,5.0,024 + 96.0,012 = 3,792 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON