YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 

  • A. Ba, Ag, Au.
  • B. Fe, Cu, Ag. 
  • C. Al, Fe, Cr. 
  • D. Mg, Zn, Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A có Ba, đáp án C có Al, đáp án D có Mg là các kim loại hoạt động mạnh nên để diều chế được chúng ta chỉ dùng được phương pháp điện phân nóng chảy

  Để điều chế các kim loại có tính khử yếu và trung bình (sau Al) người ta điện phân dung dịch muối của chúng trong nước. Ví dụ:

  CuCl2 → Cu + Cl2

  2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 + 2H2SO4

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON