YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp gồm x mol Na và y mol Ba vào nước dư thu được V lít H2 (đktc) và dung dịch X. Hấp thụ từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

  Tỉ lệ x : y là

  • A. 2 : 1 
  • B. 1 : 3 
  • C. 1 : 1 
  • D. 1 : 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON