YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương trình phản ứng nào sau đây NH3 không thể hiện tính khử ? 

  • A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2
  • B. NH3 + HCl → NH4Cl 
  • C. 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N
  • D. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì số oxi hóa của N trong NH3 không thay đổi ở trước và sau phản ứng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81596

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON