YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng hóa học nào dưới đây là của hiện tượng ăn mòn điện hóa? 

  • A. Fe + 2H2O hơi → Fe(OH)2 + H2 
  • B. 2Fe + 3H2O hơi → Fe2O3 + 3H2 
  • C. Fe + Cl2 → FeCl
  • D. 2Fe + 1,5O2 + 3H2O → 2Fe(OH)3 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các phản ứng A, B, C đều là hiện tượng ăn mòn hóa học.

  Phản ứng D là hiện tượng ăn mòn điện hóa. Giải thích như sau:

  - Khi để các vật dụng bằng sắt (hầu hết không nguyên chất) ngoài không khí ẩm hoặc tiếp xúc với nước thì sẽ xuất hiện trên bề mặt vật dụng đó vô số các cặp pin điện hoá.

  -Cực âm (anôt): xảy ra sự oxi hóa kim loại

  Fe → Fe3+ (1)

  Ion Fe3+ tan vào dung dịch làm cho kim loại bị ăn mòn.

  + Các e di chuyển từ cực âm đến cực dương tạo nên dòng điện có chiều ngược lại.

  - Cực dương (catôt): là kim loại có tính khử yếu hơn, hoặc phi kim. Tại cực dương xảy ra sự khử của môi trường:

  1/2O2 + H2O + 2e → 2OH  (2)

  - Phản ứng tổng cộng trong pin: Ghép (1) với (2) được:

  2Fe + 3/2 O2 + 3H2O → 2Fe(OH)3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81599

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON