AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải của rượu etylic

  • A. Là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3oC
  • B. Nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước
  • C. Hòa tan được nhiều chất như iot, benzen...
  • D. Luôn tồn tại ở dạng lỏng, không tham gia phản ứng oxi hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>