YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Độ rượu là gì?

  • A. Là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml 
  • B. Là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml hỗn hợp rượu etylic và nước
  • C. Là số ml nước có trong 100ml hỗn hợp rượu etylic và nước
  • D. Là số ml rượu etylic nguyên chất có trong 100ml nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA