AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là:

  • A. 20,16
  • B. 22,4
  • C. 8,36
  • D. 5,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng cháy của rượu etylic:

  C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

    0,3 →      0,9

  Số mol Rượu etylic là: \(\frac{{13,8}}{{46}} = 0,3(mol)\)

  Thể tích khí Oxi cần để đốt cháy hết rượu là: 0,9 .22,4 = 20,16 (lít)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>