AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra ( đktc) là 

  • A. 2,8 lít.
  • B. 5,6 lít.
  • C. 8,4 lít.
  • D. 11,2 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì đề cho rượu nguyên chất nên sẽ chứa 100% rượu do đó chỉ có mỗi phản ứng của Natri và rượu.

  Số mol rượu etylic là: \(\frac{{23}}{{46}} = 0,5(mol)\)

  Phương trình hóa học

  2C2H5OH  + 2Na → 2C2H5ONa + H2

     0,5 →                                     0,25

  Thể tích khí H2 thoát ra là: \(V = 0,25.22,4 = 5,6(lit)\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>