AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho rượu etylic 900 tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rượu etylic 900 có nghĩa là trong 100ml dung dịch sẽ chứa 90 ml rượu etylic và 10 ml nước. Do đó khi tác dụng với natri có thể xảy ra hai phản ứng Natri với nước và natri với rượu etylic.

  Phương trình hóa học:

  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  2C2H5OH  + 2Na → 2C2H5ONa + H2

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>