AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm m để đồ thị hàm số \(y=\frac{{mx - 1}}{{x - m}}\) có tiệm cận đứng.

  • A. \(m \notin \left\{ { - 1;1} \right\}\)
  • B. \(m\neq 1\)
  • C. \(m\neq -1\) 
  • D. Không tồn tại m thỏa yêu cầu bài toán.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét mẫu thức: \(x - m = 0\) khi  x=m.

  Để đường thẳng x=m là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì m không là nghiệm của tử thức tức là \(m.m - 1 \ne 0\) nên \(m\neq 1\) và \(m\neq -1\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>