AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh ở các nước Mỹ Latinh xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

  • A. Công nghiệp ở các thành thị phát triển mạnh mẽ.
  • B. Các chủ trang trại chiếm phần lớn đất canh tác.
  • C. Tỉ suất sinh ở vùng nông thôn quá cao.
  • D. An ninh ở vùng nông thôn không được đảm bảo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh ở các nước Mỹ Latinh xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là do các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cho các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm, dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát. (sgk Địa lí 11 trang 25)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA