AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảo nào sau đây ở Đông Nam Á tập trung tới hơn 100 triệu dân?

  • A. Đ. Calimantan
  • B. Đ. Xumatra
  • C. Đ. Xulavêđi
  • D. Đ. Giava

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đảo  Gia – va thuộc Đông Nam Á tập trung tới hơn 100 triệu dân (sgk Địa lí 11 trang 101)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>