AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào sau đây không chứng minh địa hình của nước ta là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa?

  • A. Địa hình có tính chất già.
  • B. Cường độ phong hóa, xâm thực, bào mòn, rửa trôi trên đất đá, sườn dốc rất lớn.
  • C. Quá trình bồi tụ ở hạ lưu sông diễn ra nhanh.
  • D. Tốc độ hòa tan và phá hủy đá vôi diễn ra nhanh, hình thành địa hình Caxtơ với các hang động ngầm, suối cạn, thung lũng khô.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Biểu hiện không chứng minh địa hình của nước ta là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa là Địa hình có tính chất già. Vì các biểu hiện của địa hình vùng nhiệt đới ẩm là xâm thực mạnh ở đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng (được trình bày cụ thể trong các ý B, C, D) (sgk Địa lí 12 trang 45). Địa hình già hay được trẻ lại do các vận động tạo núi, các điều kiện cổ địa lí...trong lịch sử hình thành lãnh thổ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>