YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lý trang 15, cho biết vùng nào sau đây có mật dộ dân số cao nhất nước ta?

  • A. Đông Nam Bộ
  • B. Đồng bằng sông Hồng
  • C. Bắc Trung Bộ
  • D. Đồng bằng sông Cửu Long

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Căn cứ vào Atlat Địa lý trang 15, vùng có mật dộ dân số cao nhất nước ta là Đồng bằng sông Hồng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>