AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Giá trị xuất-nhập khẩu nước ta giai đoạn 2000-2014.

  Đơn vị: triệu USD.

  Năm

  Xuất khẩu

  Nhập khẩu

  2000

  14482,7

  15636,5

  2005

  32447,1

  36761,1

  2010

  72236,7

  84838,6

  2012

  114529,2

  113780,4

  2014

  150217,1

  147849,1

  Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất-nhập khẩu nước ta giai đoạn 2000-2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  • A. Biểu đồ cột
  • B. Biểu đồ đường
  • C. Biểu đồ miền
  • D. Biểu đồ tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho  và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu nhiều năm (>3 năm) là biểu đồ miền

  => biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấugiá trị xuất-nhập khẩu nước ta giai đoạn 2000-2014 là biểu đồ miền

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>