AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động nước ta có đặc điểm nào sau đây?

  • A. Phân bố lao động đồng đều giữa các vùng lãnh thổ.
  • B. Đội ngũ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề đông đảo.
  • C. Lực lượng lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống của dân tộc.
  • D. Lao động có trình độ cao, chất lượng ngày càng được nâng lên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Lao động nước ta có đặc điểm Lực lượng lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống của dân tộc (sgk Địa lí 12 trang 73)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>