YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thiết bị ra dùng để làm gì?

  • A. Xuất thông tin từ máy tính ra
  • B. Nhập thông tin vào máy tính
  • C. Nhập và xuất thông tin từ máy tính
  • D. Điều chỉ máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Vì thiết bị ra xuất thông tin từ máy tính ra để con người nhận biết được.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 406891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF