YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ điều hành dành cho máy tính?

  • A. Android, iOS
  • B. Windows, ReactOS
  • C. Mac OS, Linux D
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ngoài hệ điều hành Windows, Mac OS, Linux thì ReactOS là một hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí của kiến trúc Windows NT.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 406986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF