YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử bạn Lam muốn chia sẻ hình ảnh cho bạn Tuyền thì bạn Lam sẽ dùng mạng xã hội nào?

  • A. Facebook
  • B. Zalo
  • C. Instagram
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ngoài Instagram, Zalo và Facebook cũng có chức năng chia sẻ hình ảnh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF