YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sao lưu cục bộ là gì?

  • A. Là bản sao được đặt trên cùng máy tính chứa bản gốc hoặc trên các thiết bị lưu trữ
  • B. Là bản sao được đặt bên ngoài máy tính chứa bản gốc
  • C. Là bản sao lưu nội bộ
  • D. Là bản sao nhờ công nghệ đám mây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sao lưu cục bộ là bản sao được đặt trên cùng máy tính chứa bản góc hoặc trên các thiết bị lưu trữ như ô cứng ngoài, USB, ....

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407054

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF