YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?

  • A. Hình ảnh
  • B. Âm thanh
  • C. Văn bản
  • D. Con số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Vì khi dùng máy ảnh chụp hình thì ta sẽ lưu trừ hình ảnh bên trong máy ảnh. Có thể rửa ảnh để lưu giữ kỉ niệm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 406898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF