YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các chương trình máy tính được lưu dưới dạng gì?

  • A. Dạng tệp
  • B. Dạng hình ảnh
  • C. Dạng âm thanh
  • D. Dạng video

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các chương trình máy tính cũng được lưu trữ dưới dạng tệp giống như tệp dữ liệu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF