YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phần mềm chỉnh sửa âm thanh lưu tên tập tin với đuôi gì?

  • A. mp4
  • B. mp3
  • C. avi
  • D. doc.x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phần mềm chỉnh sửa âm thanh thường được lưu têp tập tin có đuôi là mp3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF