YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?

  • A. Windows 10
  • B. Windows7
  • C. Windows Phone
  • D. WindowsExplorer

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Windows Explorer là một công cụ hiển thị toàn bộ nội dung của ô cứng và các thư mục chính trên máy tính Windows.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 406922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF