YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu là kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet?

  • A. Thư điện tử
  • B. Diễn đản
  • C. Mạng xã hội
  • D. Cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội. ... là những kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF