YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về hệ điều hành?

  • A. Hệ điều hành tạo môi trường đề cải đặt và chạy phần mềm ứng dụng
  • B. Phần mềm ứng dụng chỉ cài đặt được trên Windows
  • C. Hệ điều hành không quản lí vận hành phần cứng
  • D. Phần mềm ứng dụng không cần phải cài đặt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Hệ điều hành tạo môi trường để cài đặt và chạy phần mềm ứng dụng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407027

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF