YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mật khẩu là gì?

  • A. Là tính năng thay đổi thông tin cá nhân
  • B. Là một tính năng bảo mật và có thể được thay đổi để người khác khó đoán
  • C. Là tính năng cập nhật sao lưu dữ liệu
  • D. Là một tính năng bảo mật và không thể được thay đổi để người khác khó đoán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mật khẩu là một tính năng bảo mật và có thể được thay đổi đề người khác khó đoán.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 407072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF