AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They said that they had come back _____________.

  • A. the day after tomorrow
  • B. the following day
  • C. the next day
  • D. the previous day

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>