AMBIENT
 • Choose the sentence that is closest in meaning to each of the following sentences

  Câu hỏi:

  During my dinner, the phone rang.

  • A. While I was having dinner, the phone rang.
  • B. While the phone was ringing, I had dinner.
  • C. I had finished dinner when the phone rang.
  • D. I have finished dinner when the phone rang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>