AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Be quiet! Someone ____ at the front door. I ____ it.

  • A. knocks- am answering
  • B. is knocking- will answer
  • C. will knock- have answered
  • D. has knocked- am going to answer

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>