AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mary said, "I am sure that you broke my vase, Jim."

  • A. Mary accused Jim of having broken her vase.
  • B. Mary told Jim to break her vase.
  • C. Mary asked Jim if he had broken her vase.
  • D. Mary said she knew that Jim broke her vase.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>