AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "How many students are there in your school?" My father asked me. 

  • A. My father asked me how many students are there in your school.
  • B. My father asked me how many students there were in our school.
  • C. My father asked me there were how many students in our school.
  • D. My father asked me how many students there are in our school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>