AMBIENT
 • Choose the correct answer for each of the following sentences

  Câu hỏi:

  Someone told us ______ on the stairs.

  • A. not to sit
  • B. to not sit
  • C. don't sit
  • D. not sit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>