ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã? 

  • A. mARN
  • B. tARN
  • C. ADN 
  • D. Ribôxôm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADN làm khuôn để tổng hợp mARN nên chỉ gián tiếp trong quá trình dịch mã.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 125582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF