ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã? 

  • A. mARN
  • B. tARN
  • C. ADN 
  • D. Ribôxôm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADN làm khuôn để tổng hợp mARN nên chỉ gián tiếp trong quá trình dịch mã.

  ⇒ Đáp án: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125582

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1