ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài 5100 A0 thì phân tử prôtêin hoàn thiện được tổng hợp từ khuôn mẫu của gen đó có bao nhiêu axit amin? 

  • A. 497 axit amin
  • B. 498 axit amin
  • C. 499 axit amin 
  • D. 500 axit amin
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số lượng nu của mARN: \( \frac{{5100}}{{3,4}} = 1500 \) nu

  Cứ 3 nu mã hóa cho 1 axit amin 

  → Số axit amin là: \( \frac{{1500}}{3} - 2 = 498 \) nu

  ⇒ Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125577

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1