AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một gen có 3000 nucleotit thực hiện quá trình tổng hợp mARN sau đó tiếp tục tổng hợp protein. Số axit amin có trong cấu trúc bậc một của prôtêin là?

  • A. 500
  • B. 1000
  • C. 498
  • D. 998

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 3000 nu 

  Số lượng nu của mARN là: \( \frac{{3000}}{2} = 1500 \) nu

  Cứ 3 nu mã hóa cho 1 axit amin 

  → Số axit amin ở bậc 1 là: \( \frac{{1500}}{3} - 2 = 498 \) nu

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF