ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng? 

  • A. Mỗi mARN chỉ liên kết với một ribôxôm nhất định
  • B. mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm (pôliribôxôm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin
  • C. Mỗi phân tử mARN được làm khuôn tổng hợp nhiều loại prôtêin 
  • D. Mỗi chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ nhiều loại mARN
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mỗi mARN chỉ liên kết với một ribôxôm nhất định. Sai vì mỗi mARN có thể liên kết với một nhóm riboxom nhất định (polixixom) để tăng hiểu quả dịch mã/

  Mỗi phân tử mARN được làm khuôn tổng hợp nhiều loại prôtêin. Sai mỗi phân tử chỉ tổng hợp 1 loại 

  Mỗi chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ nhiều loại mARN. Sai mỗi chuỗi do 1 loại mARN tổng hợp.

  ⇒ Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125591

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1