ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây là không đúng? 

  • A. Sau khi hoàn thành việc dịch mã, ribôxôm rời khỏi mARN, giữ nguyên cấu trúc để phục vụ cho lần dịch mã khác
  • B. Ở vi khuẩn, sau khi được tổng hợp, đa số prôtêin sẽ được tách nhóm foocmin ở vị trí axit amin mở đầu do đó hầu hết các prôtêin của vi khuẩn đều bắt đầu bằng mêtiônin
  • C. Trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực, tARN mang axit amin mở đầu là mêtiônin đến ribôxôm để bắt đầu cho quá trình dịch mã 
  • D. Tất cả các prôtêin hoàn chỉnh được thấy ở tế bào có nhân đều không bắt đầu bằng mêtiônin
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi hoàn thành việc dịch mã, ribôxôm rời khỏi mARN, 2 tiểu phần của riboxom tách ra và chuẩn bị vụ cho lần dịch mã sau.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1