ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các axit amin giống nhau và khác nhau ở những thành phần nào trong cấu trúc? 

  • A. Giống nhau ở axit phôtphoric, đường, khác nhau ở bazơ nictric
  • B. Giống nhau ở nhóm -COOH và gốc hoá học R, khác nhau ở nhóm
  • C. Giống nhau ở nhóm amin, gốc hoá học R, phân biệt nhau ở nhóm cacbôxyl
  • D. Giống nhau ở nhóm amin, nhóm cacbôxyl, phân biệt nhau ở gốc hoá học R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các axit amin giống nhau ở nhóm amin, nhóm cacbôxyl, phân biệt nhau ở gốc hoá học R.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 125590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF