ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các axit amin giống nhau và khác nhau ở những thành phần nào trong cấu trúc? 

  • A. Giống nhau ở axit phôtphoric, đường, khác nhau ở bazơ nictric
  • B. Giống nhau ở nhóm -COOH và gốc hoá học R, khác nhau ở nhóm
  • C. Giống nhau ở nhóm amin, gốc hoá học R, phân biệt nhau ở nhóm cacbôxyl
  • D. Giống nhau ở nhóm amin, nhóm cacbôxyl, phân biệt nhau ở gốc hoá học R
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các axit amin giống nhau ở nhóm amin, nhóm cacbôxyl, phân biệt nhau ở gốc hoá học R.

  ⇒ Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1