YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

  • A.  Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
  • B. Điều hòa hoạt động của các gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST
  • C. Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha nhân bào.
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì NST có các chức năng chủ yếu:

  * Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

  * Điều hòa hoạt động của các gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST. 

  * Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha nhân bào.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA