YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm cho gen từ nhóm gen liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác?

  • A. Chuyển đoạn trong 1 NST.
  • B. Lặp đoạn NST.
  • C. Chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng.
  • D. Đảo đoạn NST.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ đơn bội. Gen chuyển từ nhóm gen liên kết này sang nhóm gen liên kết khác hay gen chuyển từ NST này sang NST khác.
  Đảo đoạn, lặp đoạn NST và chuyển đoạn trong 1 NST làm thay đổi vị trí gen thì gen vẫn trên NST đó.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON