AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm ảnh hưởng đến hàm lượng và cấu trúc của vật chất di truyền:

  • A. Mất/ thêm đoạn.
  • B. Đảo đoạn.
  • C. Chuyển đoạn.
  • D. Tất cả các đột biến trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đột biến thêm hoặc mất vật chất di truyền thì làm thay đổi hàm lượng vật chất di truyền trong NST.  
  - Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA