YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một NST có trình tự các gen như sau ABCDEFG•HI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có NST trên với trình tự các gen là ABCDEH•GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến:

  • A. Chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST
  • B. Đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
  • C. Chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
  • D. Đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một NST có trình tự các gen: ABCDEFG•HI

  Bị biến đổi thành: ABCDEH•GFI

  ⇒ Đây là đột biến đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF