ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một NST có trình tự các gen như sau ABCDEFG•HI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có NST trên với trình tự các gen là ABCDEH•GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến:

  • A. Chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST
  • B. Đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
  • C. Chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
  • D. Đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một NST có trình tự các gen: ABCDEFG•HI

  Bị biến đổi thành: ABCDEH•GFI

  ⇒ Đây là đột biến đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

  ⇒ Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1