• Câu hỏi:

  Ở người, bệnh nào sau đây ở người là do đột biến cấu trúc của NST?

  • A. Siêu nữ. 
  • B. Đao. 
  • C. Claiphenter. 
  • D. Ung thư máu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong các bệnh trên, bệnh siêu nữ, Đao, CLaiphento là các bệnh do đột biến số lượng NST, bệnh Ung thư máu là do mất đoạn đầu mút NST số 21 hoặc 22

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC