YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không thuộc cơ chế phát sinh các dạng đột biến cấu trúc NST:

  • A. Do tiếp hợp lệch giữa 2 cromatit khác nguồn trong thời ki đầu giảm phân I
  • B. Tác nhân đột biến tác động gây đứt, gãy NST trong phân bào
  • C. Một đoạn NST bị đứt và quay 180 độ và nối vào vị trí cũ trên NST 
  • D. Do NST nhân đôi nhưng thoi phân bào không hình thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trao đổi chéo không cân ở kì đầu 1 ⇒ đột biến mất đoạn và lặp đoạn. 
  Tác nhân đột biến tác động gây đứt, gãy NST trong phân bào ⇒ mất đoạn, chuyển đoạn,... 
  Một đoạn NST bị đứt và quay 180 độ và nối vào vị trí cũ trên NST ⇒ gây đột biến đảo đoạn. 
  Do NST nhân đôi nhưng thoi phân bào không hình thành ⇒ cơ chế gây đột biến đa bội.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 43980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA